Lombarda H d.o.o. poštuje privatnost svakog posetioca našeg sajta. Korisnici našeg sajta prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Lombarda H d.o.o. Vaše informacije prikuplja, obrađuje i koristi savesno i u skladu sa ovom Poslovnom politikom, kao i u skladu sa aktuelnim propisima o zaštiti podataka važećim u zemlji u kojoj je locirano odeljenje odgovorno za obradu podataka.

PODACI O RUKOVAOCU

Kompanija: Lombarda H d.o.o.

PIB: 107334090 ; MB: 20782897

Adresa: Beograd, 11090 Rakovica, ul. Patrijarha Dimitrija br. 24 / Ulaz C (u okviru poslovnog kompleksa).

KOJE INFORMACIJE LOMBARDA H D.O.O. PRIKUPLJA?

Lombarda H d.o.o. prvenstveno prikuplja informacije koje ste ostavili prilikom registracije na našem sajtu, kao i prilikom kreiranja online porudžbine. Lombarda H d.o.o. može prikupiti i obraditi i druge vrste informacija za koje smatra da su od značaja.

SVRHA PRIKUPLJANJA I OBRADE INFORMACIJA

Lombarda H d.o.o. prikuplja samo neophodne informacije, a u svrhu: precizne obrade prispelih porudžbina, pružanja optimalne usluge, unapređenja asortimana i ponude, unapređenja procesa kupovine na našem sajtu, održavanja kontakta sa korisnicima sajta, kao i u svrhu njihovog informisanja o izmenama i novostima u našoj ponudi. Lombarda H d.o.o. preduzima sve mere predostrožnosti kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim informacijama.

NEWSLETTER

Lombarda H d.o.o. ima pravo da periodično šalje svoje specijalne ponude i novosti (Newsletter) svojim prijavljenim korisnicima, a isti će imati opciju da se ispišu sa mail-ing liste.

TREĆA LICA

Lombarda H d.o.o. se obavezuje da će poverljivo čuvati Vaše podatke i da ih neće prosleđivati trećim licima bez Vašeg odobrenja, osim u slučaju teškog kršenja pravila sajta, uslova korišćenja i nezakonitih aktivnosti korisnika.

IZMENE I DOPUNE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Lombarda H d.o.o. zadržava pravo da vrši izmene i dopune ove Politike privatnosti u bilo kom trenutku. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na našem sajtu www.lombardah.rs

Korisnici ovog sajta se obavezuju da povremeno posete ovu stranicu sajta i pročitaju našu Politiku privatnosti u svrhu njihove pravovremene informisanosti o eventualnim izmenama iste. Korišćenjem našeg sajta, podrazumeva se da korisnik shvata i prihvata ovu Politiku privatnosti kao važeću.

DODATNA PITANJA

U slučaju da imate bilo koje dodatno pitanje vezano za zaštitu Vaše privatnosti i o načinu sakupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam se obratite putem e-maila: info@lombardah.rs